ความมหัศจรรย์ของปลาดาว
-ปลาดาวเป็นสัตว์ที่เกิดขนึ้มาราว 450 ล้านปีก่อน
-เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีสมองและมีระบบท่อน้ำอยู่ในโมเลกุลต่างๆ ที่มีความเข้มข้นสูงมีลักษณะเป็นของเหลว
-ปลาดาวมีวิวัฒนาการที่พัฒนาร่างกายให้อยู่รอดจากการถูกล่าและการโจมตีของนักล่าในท้องทะเล พวกมัน สามารถงอกอวัยวะขึ้นมาใหม่แทนที่อวัยวะที่สูญเสียไป

นักวิจัยของบริษัท InnoVactiv ค้นพบและสามารถสกัดสารโมเลกุลจากของเหลวภายในปลาดาว ผ่านกระบวนการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศทางทะเลสารสกัดอุดมไปด้วย Sulfated saponins 4 ชนิด เปปไทด์ขนาดเล็กและฟรีอะมิโนแอซิด และแร่ธาตุต่างๆ
มีการทำงานที่คล้ายคลึงกับ Retinol  และมีประสิทธิภาพที่เหนือกวา่ Ratinol แตทว่าไม่ม่ีผลข้างเคียงที่อันตราย เมื่อใช้ติดต่อกัน 28 วัน จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลง

มีคุณสมบัติ : Anti-ageing , Anti- Stretch mask