คุณสมบัติ

ทองคำ บริสทุธิ์ “ทองคำ ” สัญลักษณ์แห่งพลังและความหรูหรา คุณลักษณะของทองคำ บริสุทธิ์จะไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีใดๆ แม้กระทั่งกรดรุนแรงและมีความทนทานสูงต่อการตอบสนองกับธาตุอื่นๆ ยากต่อการที่จะรวมตัวกับิิกซิเจน จึงไม่เกิดการขึ้นสนิม มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ทองคำบริสุทธิ์จึงสามารถป้องมลภาวะที่จะมาทำร้ายผิวพรรณและฟื้นบำรุงผิวได้อยากมีประสิทธิภาพ