คุณสมบัติ

ด้วยเทคโนโลยีการยกกระชับด้วยโมเลกุลน้ำตาลโดยใช้สารสกัดจากข้าวโอ๊ตซึ่งอยู่ในรูปของน้ำตาลที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่และจะจับรวมกันเป็นตาข่ายขนาดใหญ่เกิดเป็นแผ่นฟิล์มบางๆที่เคลือบอยู่เหนือชั้นผิวหนังซึ่งการรวมตัวกันนี้เกิดจากแรงยึดเหนี่ยวที่เกิดจาการจับกันของโมเลกุลไฮโดรเจนและในขณะเดียวกันก็มีแรงยึดเหนี่ยวไปยังไขมันที่อยู่ระหว่างเซลล์ (Intercellular lipids) ของผิวหนังชั้นนอกในชั้น Stratum corneum ทำให้เกิดเป็นแรงยกขึ้นมาที่ชั้นผิวหนัง