บริการบรรจุสินค้า

บริการบรรจุสินค้า

iDesci เป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวชั้นดีเยี่ยม เราผลิตผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพพร้อมกับบุคลากรที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในกระบวนการผลิตเฉพาะโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจร
ได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมเครื่องสำอางที่มีมาตรฐานสูงพร้อมด้วยวิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหารโดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมในกระบวนการผลิตมาใช้อย่างต่อเนื่อง