OEM/ODM

Original Equipment Manufacturer (OEM)

Original Equipment Manufacturer คือ การรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยลูกค้าเป็นผู้ออกแบบ พัฒนาสูตรสินค้าเองหรือพัฒนาร่วมกันกับผู้รับจ้างผลิต เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีสูตรสินค้าและแบรนด์เป็นของตัวเอง แต่ไม่มีโรงงานผลิตและห้องปฏิบัติการเป็นของตนเอง

Original Design Manufacturer (ODM)

Original Design Manufacturer คือ การผลิตแบบเบ็ดเสร็จ หรือ การผลิตแบบที่โรงงานมีการออกแบบดีไซน์และพัฒนาสินค้าไว้เพื่อเสนอขายให้ลูกค้า ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีสูตรเป็นของตัวเองแต่สามารถเลือกแบบจากที่โรงงานผู้ผลิตเป็นผู้พัฒนาสูตรไว้ได้เลย เหมาะสำหรับลูกค้ามือใหม่ที่อยากมีสินค้าเป็นของตนเอง

ที่ iDesci เราเป็นทั้งผู้ผลิตแบบ ODM และ OEM เรามีห้องปฏิบัติการ โรงงานผลิตและทีมผู้พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์มืออาชีพ มั่นใจ ปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของเราทุกท่าน

ขั้นตอนการพัฒนาสูตรเพื่อสร้างแบรนด์แบบมืออาชีพ